Historie

Pálení ve Vizovické pálenici se traduje z předválečných let první světové války, kde byla pálenice zřízena spolkem Ovocnářů, kde Jan Kalenda byl jedním ze spolumajitelů a tuto pálenici si odkoupil v roce 1924. Pálení slivovice naší rodiny v naší pálenici se traduje od roku 1924, kdy mému pradědečkovi Janu Kalendovi byl vystaven List živnostenský, pak pálenici zdědil a provozoval od roku 1945 jeho syn Miroslav Kalenda. Pálenice od roku 1945 byla v provozu pod hlavičkou Lihovary a konzervárny Uherské Hraďiště. V pálenici provoz neustále vedl a pálil můj dědeček Miroslav Kalenda až do roku 1989, kde byl převzat chod celé pálenice zpět do vlastnictví rodu Kalendů. Od roku 1993 převzal pálenici dědic Pavel Kalenda, kde ho od roku 1985 zaučoval do tajů pálení jeho dědeček. Pavel Kalenda pálí ve Vizovické pálenici do dnešních dnů.

Původní živnostenský list